Realizačný projekt

Stavebný úrad Vám vydal kladné stavebné povolenie a Vy môžete začať stavať. V tejto chvíli už musí byť známy zhotoviteľ stavby. Môže to byť stavebná firma, alebo si stavbu zrealizujete svojpomocne – tu je však potrebné zabezpečiť si stavebný dozor, ktorý má na to oprávnenie.

Účelom realizačného projektu je rozpracovať overenú projektovú dokumentáciu a podmienky stavebného povolenia do takej podrobnosti, aby poskytovala dostatočný podklad na prípravu a uskutočnenie celej stavby, najmä na kalkuláciu stavebných nákladov, na uzavretie zmlúv na realizačné fázy výstavby a na prípravu jednotlivých zhotoviteľov. Na definitívne uskutočnenie stavby je potrebná ešte dodatočná podrobná výrobná a dielenská dokumentácia, tú zhotovujú dodávatelia stavby a výrobkov, architekt vykonáva autorskú korekciu. Cieľom je vytvoriť dokumentáciu diela tak, aby ho zhotoviteľ vedel zrealizovať. 

Obsah RP:

– podrobné stavebné výkresy

– výkaz okien a dverí

– výkaz drevených a oceľových prvkov

– výkaz klampiarskych

– výkresy tvarov a armovacích výstuží

– výkresy konštrukčných detailov

– výkaz výmer a rozpočty

Pri rodinných domoch a jednoduchých stavbách je možnosť vyhotoviť tzv. jednostupňový projekt. Takáto dokumentácia slúži pre získanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a čiastočne aj pre realizáciu stavby.