O nás

Architektonický ateliér STUDIO A.P.P. založili architekti Pavol Papučík (FA STU 2001, autorizovaný architekt SKA reg.č. 1491AA) s manželkou Soňou Papučíkovou (FA STU 2000) v roku 2001. 

Ateliér je zameraný na navrhovanie a projektovanie novostavieb a rekonštrukcií objektov pre bývanie, občiansku vybavenosť, priemyselné a polyfunkčné objekty, vrátane tvorby ich interiérov. Spracúvame urbanistické, architektonické štúdie a všetky stupne projektovej dokumentácie. Zabezpečíme kompletnú inžiniersku činnosť a autorský dozor.

Prvým krokom je vždy pozorne si vypočuť klienta a nájsť spoločnú cestu pri navrhovaní. Ku každému projektu pristupujeme individuálne a s nadšením, bez ohľadu na jeho rozsah a funkciu. Teší nás, keď je klient s výsledkom našej práce spokojný.