Architektonická štúdia

Resp. architektonický návrh je prvotným premietnutím zámeru klienta do konkrétnej priestorovej podoby. Dáva klientovi predstavu o možnom konkrétnom urbanistickom, architektonickom, výtvarnom, dispozično-prevádzkovom, interiérovom, konštrukčnom a materiálovom riešení budúcej stavby, ako aj o základných ekonomických parametroch jej zhotovenia. Slúži ako podklad na ďalšie strategické rozhodovanie klienta a na predbežné rokovania klienta so zainteresovanými orgánmi a s inými osobami, ako aj s jeho partnermi. Cieľom je, aby klient získal názornú predstavu o svojom investičnom zámere. 

Obsah AŠ:

– situácia s osadením objektu

– pôdorysy, schematický rez, pohľady s výškovým riešením

– 3D axonometrie, vizualizácie

– výmery zastavanej a úžitkovej plochy